Autoriaus Archyvai: Asta Boruseviciute

Mintys iš Danijos

Draugystės Tilto `18 organizatorių komanda sveikina visus būsimus sąskrydžio dalyvius ir siunčia jums nuoširdžiausius linkėjimus.

Kodėl mes laukiame Draugystės Tilto ir kaip jam ruošiamės?

Aš noriu, kad pasaulio lietuvių bendruomenės artimiau susipažintų su Danijos lietuviais. Tikiuosi, kad bus pastatyti nauji draugystės tiltai, kurių iki šiol dar nebuvo. (Simas Kliušenkovas, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn pirmininkas)

Bus smagu susitikti senus pažįstamus, ir ypač laukiu paskaitų bei dirbtuvių. O kur dar mano dukrytės numylėtinė Laura su grupe. ”Tuk,širdele, tuk tuk… ” (Neringa Kelting, DT 18 projekto vadovė)

Birželio 1d. – mano gimtadienis. Dar niekada neturėjau tiek daug svečių 😉 Kažin, ar išteksim pinigų visus pavaišinti ir apnakvindinti? (Raimundė Roulund, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn iždininkė)

Laukiu DT 18, nes vėl bus savi tarp savų ir geras veiksmas. (Jūratė Petkuvienė, istorikė, kuri kartu su Tamsta Mokytoja tikrins jūsų namų darbus)

Rimtai? 200 žmonių? Reiks papildomų grilių šašlykui ir daugiau alaus. (Darius Stanulevičius, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn ūkvedys, šeštadienio vakare kviečiantis visus jus į tradicinę Gegužinę)

Susitikimas su tokiais pat išvykėliais kaip ir aš, kai susitikus būry žmonių jautiesi 100% savas, viskas pažįstama, suprantama, artima. Ir dar Sindikatas sutiko koncertuoti! Bus nerealus renginys. (Vaida Laurinavičė, lituanistinės mokyklos Vejlėje direktorė)

Pažintys ir bendri tikslai ne tik padeda tobulėti, bet ir atveria kelią daryti naudingus darbus Lietuvai. ”Draugystės Tiltas”- tai renginys, suburiantis ir suvienijantis mus. Laukiu tos dienos, parodyti, kas mes, lietuviai, galime būti vieningais ne tik Danijoje, bet ir visame pasaulyje. (Sandra Danielsen, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn narė, atsakinga už rėmėjus ir labdarą).

Draugystės tiltas 2018

 

Laukėte, laukėte ir pagaliau sulaukėte: Draugystės Tiltas 2018 metais vyks birželio 1-3d.Danijoje, Vejlės mieste prie pat fiordo ir tik 30 km. nuo Legolando!

Sąskrydžio tema ”Lietuviai pasaulyje – 100 istorijos kaladėlių.” Tai bus žvilgsnis į istoriją ir ją kūrusius bei tebekuriančius žmones.

Tamsta mokytoja jau ruošia namų darbus, o mes, organizatoriai, dėliojame paskutinius programos taškus. Žymėkite datą savo kalendoriuose ir laukite naujienų.

Jeigu norite pareklamuoti renginį tarpe draugų ar savo bendruomenėse, reklaminę skrajutę galite atsisiųsti štai čia.

DT’18 komanda

2018 metais susitiksime Danijoje

Tiek ilgai laukėm, tiek rengemės, tiek jaudinomės, o tos trys „Draugystės tilto“ dienos prabėgo lyg viena. Hamburgo lietuviai džiaugiasi, galėję priimti didžiulį dalyvių būrį iš 11 šalių. Kitais metais vėl visi susitinkame „Draugystės tilte“. Šįkart mūsų pasitiks Veljės miesto lietuviai Danijoje. Valio!

O dabar … namų darbai / Siųsti iki birželio 1 dienos

Turbūt vienas nemėgstamiausių mokytojų sakinių mokiniui. Tačiau „Draugystės tilte“ viskas kitaip! Taigi, turime dalyviams dvi smagias užduotis:

Pirmoji. Išmokti „Draugystės tilto“ himną. Žodžiai ir pati daina slepiasi čia: http://draugystestiltas.com/himnas/

Antroji. Norime, kad kiekviena mokykla parengtų po vieną prezentacijos skaidrę (angliškai – slide show), kurioje būtų matyti:

  • iš kurios šalies ar/ir  miesto jūsų mokykla
  • kokius tautinius kostiumus nešioja šalies/miesto/regiono, kurioje gyvenate, gyventojai
  • koks tradicinis šalies/miesto/ regiono patiekalas

Šias visas skaidres paversime viena prezentacija. Todėl savo namų darbus siųskite iki birželio 1 dienos el.paštu: info@draugystestiltas.com

Brolis Paulius

Suskaičiuoti, kiek brolis Paulius jau buvo “Draugystės tilte”, šiemet jau nebeužteks vienos rankos pirštų. Tai bus jau šeštas kartas kai pranciškonas kviečiamas į šį renginį.

Brolis Paulius kvies šeštadienį tėvelius ir bendruomenės narius į pokalbį “Žmogiškumo kostiumas”, sekmadienį laikys šv. Mišias ir nuoširdžiai džiaugsis pokalbiais su “Draugystės tilto” mažais ir dideliais dalyviais.