Mintys iš Danijos

Draugystės Tilto `18 organizatorių komanda sveikina visus būsimus sąskrydžio dalyvius ir siunčia jums nuoširdžiausius linkėjimus.

Kodėl mes laukiame Draugystės Tilto ir kaip jam ruošiamės?

Aš noriu, kad pasaulio lietuvių bendruomenės artimiau susipažintų su Danijos lietuviais. Tikiuosi, kad bus pastatyti nauji draugystės tiltai, kurių iki šiol dar nebuvo. (Simas Kliušenkovas, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn pirmininkas)

Bus smagu susitikti senus pažįstamus, ir ypač laukiu paskaitų bei dirbtuvių. O kur dar mano dukrytės numylėtinė Laura su grupe. ”Tuk,širdele, tuk tuk… ” (Neringa Kelting, DT 18 projekto vadovė)

Birželio 1d. – mano gimtadienis. Dar niekada neturėjau tiek daug svečių 😉 Kažin, ar išteksim pinigų visus pavaišinti ir apnakvindinti? (Raimundė Roulund, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn iždininkė)

Laukiu DT 18, nes vėl bus savi tarp savų ir geras veiksmas. (Jūratė Petkuvienė, istorikė, kuri kartu su Tamsta Mokytoja tikrins jūsų namų darbus)

Rimtai? 200 žmonių? Reiks papildomų grilių šašlykui ir daugiau alaus. (Darius Stanulevičius, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn ūkvedys, šeštadienio vakare kviečiantis visus jus į tradicinę Gegužinę)

Susitikimas su tokiais pat išvykėliais kaip ir aš, kai susitikus būry žmonių jautiesi 100% savas, viskas pažįstama, suprantama, artima. Ir dar Sindikatas sutiko koncertuoti! Bus nerealus renginys. (Vaida Laurinavičė, lituanistinės mokyklos Vejlėje direktorė)

Pažintys ir bendri tikslai ne tik padeda tobulėti, bet ir atveria kelią daryti naudingus darbus Lietuvai. ”Draugystės Tiltas”- tai renginys, suburiantis ir suvienijantis mus. Laukiu tos dienos, parodyti, kas mes, lietuviai, galime būti vieningais ne tik Danijoje, bet ir visame pasaulyje. (Sandra Danielsen, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn narė, atsakinga už rėmėjus ir labdarą).