SEMINARAS „Ugdymas per žaidimus ir šokius“

Gyvenimo ir tikėjimo institutas programą „Ugdymas per žaidimus ir šokius“ organizuoja nuo 2003 m. Didžiąją dalyvių daugumą dažniausiai sudaro mokytojai. Jų pageidavimu programa buvo išplėsta iki dviejų dalių, parengta audio ir video medžiaga, o 2012 metais programa papildyta trečia dalimi – sakraliniai šokiais, kurioje susipažįstama su tarpkultūrinėmis sakralinių šokių tradicijomis, istorija.

Žaidimas ir šokis ne tik pramoga, bet ir emocinės būsenos, asmenybės saviraiškos ir tarpusavio santykių ugdymo priemonė. Pedagogai seminaro metu sužinos įvairių žaidimų, kurie padės ugdytinius suburti į grupę, reflektuoti savo poelgius, juos įvertinti ir tinkamai reikšti. Suvoks žaidimų ir šokių prasmę, kurių dėka grupėje kuriami saugūs ryšiai. Žaidimai ir šokiai taip pat padės pajusti ar asmens laisvę ir išreikšti kūrybinius gebėjimus. 

TRUMPAI APIE LEKTORIUS:

Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė baigė Katechetikos studijas Kaune, dėstė tikybą ir etiką „Aušros“ gimnazijoje, Kaune. Dalyvavo  Jaunimo lyderių ruošimo programą ir gavo jaunimo lyderio kvalifikaciją. Vėliau baigė verslo administravimo studijas Vytauto Didžiojo universitete. 2011 metais baigė bibliodramos studijas (Pagal Europos bibliodramos asociacijos programą, Heidemarie Langer, Vokietija) ir gavo bibliodramos vadovo kvalifikaciją. Yra Europos bibliodramos asociacijos narė.

Vadovauja Gyvenimo ir tikėjimo institutui, veda rekolekcijų savaitgalius, bibliodramą, seminarus, kuria ir įgyvendina ugdymo programas. Nuo pirmųjų Ateitininkų atsikūrimo metų Lietuvoje priklauso Ateitininkų organizacijai. Organizuoja ateitininkų stovyklas vasarą, rūpinasi savanorių ir jaunimo vadovų ugdymu.

Vytautas Salinis – Lietuvos muzikos teatro akademijos Menų (muzika) magistro kvalifikacinis laipsnis. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, iliustratorius (2003–2008); Vaikų poilsio stovyklų vadovas (2003–dabar); Socialinio ekonomikos instituto direktorius (2005–2011); VšĮ „Socializacijos ir darbinio mokymo centras“, socialinių paslaugų teikėjas; teatralizuotų renginių ir edukacinių programų vedėjas, ekskursijų vadovas, Gyvenimo ir tikėjimo instituto kviečiamas lektorius (2004–dabar). Kuria vaidmenis Panevėžio muzikiniame teatre.