Zita Bartkevičienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje dėsto gimtąją ir valstybinę lietuvių kalbą. Veda lietuvių kalbos kultūros kursus įvairių dalykų mokytojams. Bendradarbiauja įgyvendinant lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo ir tobulinimo programas, skirtas tautinių mažumų mokyklų mokytojams ir mokiniams: rengia mokomąją valstybinės kalbos medžiagą, organizuoja auditorinius ir interaktyvius kalbos užsiėmimus. Domisi alternatyviuoju ugdymu, todėl savo mokomojoje veikloje ieško tradicinio ir netradicinio ugdymo dermės.

 

Zitos nuotrauka (1)