2017 Foto

2018 metais susitiksime Danijoje

Tiek ilgai laukėm, tiek rengemės, tiek jaudinomės, o tos trys „Draugystės tilto“ dienos prabėgo lyg viena. Hamburgo lietuviai džiaugiasi, galėję priimti didžiulį dalyvių būrį iš 11 šalių. Kitais metais vėl visi susitinkame „Draugystės tilte“. Šįkart mūsų pasitiks Veljės miesto lietuviai Danijoje. Valio!

O dabar … namų darbai / Siųsti iki birželio 1 dienos

Turbūt vienas nemėgstamiausių mokytojų sakinių mokiniui. Tačiau „Draugystės tilte“ viskas kitaip! Taigi, turime dalyviams dvi smagias užduotis:

Pirmoji. Išmokti „Draugystės tilto“ himną. Žodžiai ir pati daina slepiasi čia: http://draugystestiltas.com/himnas/

Antroji. Norime, kad kiekviena mokykla parengtų po vieną prezentacijos skaidrę (angliškai – slide show), kurioje būtų matyti:

  • iš kurios šalies ar/ir  miesto jūsų mokykla
  • kokius tautinius kostiumus nešioja šalies/miesto/regiono, kurioje gyvenate, gyventojai
  • koks tradicinis šalies/miesto/ regiono patiekalas

Šias visas skaidres paversime viena prezentacija. Todėl savo namų darbus siųskite iki birželio 1 dienos el.paštu: info@draugystestiltas.com

Brolis Paulius

Suskaičiuoti, kiek brolis Paulius jau buvo “Draugystės tilte”, šiemet jau nebeužteks vienos rankos pirštų. Tai bus jau šeštas kartas kai pranciškonas kviečiamas į šį renginį.

Brolis Paulius kvies šeštadienį tėvelius ir bendruomenės narius į pokalbį “Žmogiškumo kostiumas”, sekmadienį laikys šv. Mišias ir nuoširdžiai džiaugsis pokalbiais su “Draugystės tilto” mažais ir dideliais dalyviais.

Dirbtuvių vaikams lektorės

SUSIPAŽINKITE su viešniomis iš Vilniaus tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos. Jos mokys vaikus tradicinių amatų paslapčių.

Ramutė Kraujalienė yra Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkė. Ji ypatinagai domisi ir propaguoja lietuvių liaudies meną. Organizuoja ir rengia įvairių tautodailės žanrų parodas Lietuvoje ir užsienyje, veda edukacinius užsiėmimus,  daugelio kultūrinių projektų vadovė, knygų apie liaudies meistrus sudarytoja, amatų mugių organizatorė ir rengėja.

 

 

 

Vita Babičienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. Iki 2015 m. dirbo Lietuvos edukologijos universitete, dėstė klasikinės liaudies tekstilės kursą. Šiuo metu dirba kūrybinį darbą.

 

 

 

 

Sigita Milvidienė jau daugelį metų, iš pradžių dalyvaudama Šiaulių universiteto folkloro ansamblio veikloje, vėliau jam vadovaudama, o dabar dirbdama Šiaulių „Aušros“ muziejuje Etnografijos skyriaus vedėja gilinasi į lietuvių tekstilės tradicijas ir ypač į lietuvių tautinio kostiumo ypatybes. S. Milvidienė skaito pranešimus įvairiomis etninės kultūros temomis, veda praktinius mokomuosius juostų audimo, riešinių mezgimo seminarus. Ji yra viena geriausių juostų audėjų Lietuvoje, taip pat mezga nuostabias pirštines ir riešines, daro žemaitiškas ranges mergaitėms, konsultuoja folkloro ansamblių vadovus įvairiais tautinio kostiumo klausimais.