DT šeimininkai 2017

Suskaičiuoti, kiek brolis Paulius jau buvo “Draugystės tilte”, šiemet jau nebeužteks vienos rankos pirštų. Tai bus jau šeštas kartas kai pranciškonas kviečiamas į šį renginį.

Brolis Paulius kvies šeštadienį tėvelius ir bendruomenės narius į pokalbį “Žmogiškumo kostiumas”, sekmadienį laikys šv. Mišias ir nuoširdžiai džiaugsis pokalbiais su “Draugystės tilto” mažais ir dideliais dalyviais.

O dabar – namų darbai. Siųsti iki birželio 1 dienos!

Turbūt vienas nemėgstamiausių mokytojų sakinių mokiniui. Tačiau „Draugystės tilte” viskas kitaip! Taigi, turime dalyviams dvi smagias užduotis:

Pirmoji. Išmokti „Draugystės tilto” himną. Žodžiai ir pati daina slepiasi čia: https://draugystestiltas.com/himnas/

Antroji. Norime, kad kiekviena mokykla parengtų po vieną prezentacijos skaidrę (angliškai – slide show), kurioje būtų matyti:

 • iš kurios šalies ar/ir  miesto jūsų mokykla
 • kokius tautinius kostiumus nešioja šalies/miesto/regiono, kurioje gyvenate, gyventojai
 • koks tradicinis šalies/miesto/ regiono patiekalas

 

Dirbtuvių vaikams lektorės

SUSIPAŽINKITE su viešniomis iš Vilniaus tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos. Jos mokys vaikus tradicinių amatų paslapčių.

Ramutė Kraujalienė yra Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkė. Ji ypatinagai domisi ir propaguoja lietuvių liaudies meną. Organizuoja ir rengia įvairių tautodailės žanrų parodas Lietuvoje ir užsienyje, veda edukacinius užsiėmimus,  daugelio kultūrinių projektų vadovė, knygų apie liaudies meistrus sudarytoja, amatų mugių organizatorė ir rengėja.

Vita Babičienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. Iki 2015 m. dirbo Lietuvos edukologijos universitete, dėstė klasikinės liaudies tekstilės kursą. Šiuo metu dirba kūrybinį darbą.

Sigita Milvidienė jau daugelį metų, iš pradžių dalyvaudama Šiaulių universiteto folkloro ansamblio veikloje, vėliau jam vadovaudama, o dabar dirbdama Šiaulių „Aušros“ muziejuje Etnografijos skyriaus vedėja gilinasi į lietuvių tekstilės tradicijas ir ypač į lietuvių tautinio kostiumo ypatybes. S. Milvidienė skaito pranešimus įvairiomis etninės kultūros temomis, veda praktinius mokomuosius juostų audimo, riešinių mezgimo seminarus. Ji yra viena geriausių juostų audėjų Lietuvoje, taip pat mezga nuostabias pirštines ir riešines, daro žemaitiškas ranges mergaitėms, konsultuoja folkloro ansamblių vadovus įvairiais tautinio kostiumo klausimais. 

 

Gyvenimo ir tikėjimo institutas programą „Ugdymas per žaidimus ir šokius“ organizuoja nuo 2003 m. Didžiąją dalyvių daugumą dažniausiai sudaro mokytojai. Jų pageidavimu programa buvo išplėsta iki dviejų dalių, parengta audio ir video medžiaga, o 2012 metais programa papildyta trečia dalimi – sakraliniai šokiais, kurioje susipažįstama su tarpkultūrinėmis sakralinių šokių tradicijomis, istorija.

Žaidimas ir šokis ne tik pramoga, bet ir emocinės būsenos, asmenybės saviraiškos ir tarpusavio santykių ugdymo priemonė. Pedagogai seminaro metu sužinos įvairių žaidimų, kurie padės ugdytinius suburti į grupę, reflektuoti savo poelgius, juos įvertinti ir tinkamai reikšti. Suvoks žaidimų ir šokių prasmę, kurių dėka grupėje kuriami saugūs ryšiai. Žaidimai ir šokiai taip pat padės pajusti ar asmens laisvę ir išreikšti kūrybinius gebėjimus. 

SEMINARAS „Ugdymas per žaidimus ir šokius”

TRUMPAI APIE LEKTORIUS:

Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė baigė Katechetikos studijas Kaune, dėstė tikybą ir etiką „Aušros“ gimnazijoje, Kaune. Dalyvavo  Jaunimo lyderių ruošimo programą ir gavo jaunimo lyderio kvalifikaciją. Vėliau baigė verslo administravimo studijas Vytauto Didžiojo universitete. 2011 metais baigė bibliodramos studijas (Pagal Europos bibliodramos asociacijos programą, Heidemarie Langer, Vokietija) ir gavo bibliodramos vadovo kvalifikaciją. Yra Europos bibliodramos asociacijos narė.

Vadovauja Gyvenimo ir tikėjimo institutui, veda rekolekcijų savaitgalius, bibliodramą, seminarus, kuria ir įgyvendina ugdymo programas. Nuo pirmųjų Ateitininkų atsikūrimo metų Lietuvoje priklauso Ateitininkų organizacijai. Organizuoja ateitininkų stovyklas vasarą, rūpinasi savanorių ir jaunimo vadovų ugdymu.

Vytautas Salinis – Lietuvos muzikos teatro akademijos Menų (muzika) magistro kvalifikacinis laipsnis. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, iliustratorius (2003–2008); Vaikų poilsio stovyklų vadovas (2003–dabar); Socialinio ekonomikos instituto direktorius (2005–2011); VšĮ „Socializacijos ir darbinio mokymo centras“, socialinių paslaugų teikėjas; teatralizuotų renginių ir edukacinių programų vedėjas, ekskursijų vadovas, Gyvenimo ir tikėjimo instituto kviečiamas lektorius (2004–dabar). Kuria vaidmenis Panevėžio muzikiniame teatre.

 

 

 

 

 

 

Tiek ilgai laukėm, tiek rengemės, tiek jaudinomės, o tos trys „Draugystės tilto” dienos prabėgo lyg viena. Hamburgo lietuviai džiaugiasi, galėję priimti didžiulį dalyvių būrį iš 11 šalių. Kitais metais vėl visi susitinkame „Draugystės tilte”. Šįkart mūsų pasitiks Veljės miesto lietuviai Danijoje. Valio!

TEMA – Tautinio kostiumo ABC

Renginio vieta: Stadtteilschule Hamburg Horn, Snitgerreihe 2,22111 Hamburg / Stotelė: U2 Rauhes Haus
———————————————-

PENKTADIENIS, birželio 9 d.

16.00-19.00  Registracija
Viešbučiuose nuo 16.30 iki 17.30, mokykloje nuo 17.30 iki 19 val.

18.00-19.00  Vakarienė (mokykloje)
Turintys geltonos spalvos programą valgys nuo 18.00-18.45, turintys žalią programą –  nuo 18.45 iki 19.15.

19.30 – 22.00 Susipažinimo vakaras


ŠEŠTADIENIS, birželio 10 d.

09.00 – 09.15 – Labas rytas! Trumpai apie dienos programą.

———————————————
VAIKAMS
09.15 – 13.00 Darbščiųjų rankų ir mikliųjų pirštų stotelės
(Už kiekvieną aplankytą dirbtuvę dalyvio knygutė pasipuoš anstpaudu. Mažiausiai reikės surinkti keturis antspaudus. O kas už tai laukia? Sužinosite, kai pasimatysime!)

 1. Papuošalų stotelė. Čia išmoksite pasigaminti papuošalą ant galvos – rangę. Jomis seniau moterys puošdavo savo galvas.
 2. Miklių pirštų stotelė. Išmoksite vyti juostas, kuriomis galėsite papuošti savo rankas.
 3. Audėjų stotelė. Išbandysite austi juostas.
 4. Žirklių stotelė. Iš popieriaus galima karpyti ne tik snaiges. Įdomu, ką dar? Užsukite į šią stotelę.
 5. Muzikos stotelė. Čia mokysitės groti lietuvišku instrumentu – skudučiais.
 6. Trypsiančių kojelių stotelė. Smalsu, ką mėgdavo žaisti ir šokti mūsų seneliai? Užsukite į šią stotelę.
 7. Aitvarų stotelė. Čia meistrausite aitvarus.
 8. Taikliosios rankos stotelė. Kam pavyks iš lanko pataikyti į taikinį?

Veda: Tautodailininkės iš Vilniaus tautodailininkų-menų kūrėjų bendrijos ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos, šokėjai ir muzikantai iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Hamburgo lietuviai

—————————————————-
TĖVAMS, MOKYTOJAMS, BENDRUOMENĖS NARIAMS
9.15 – 13.00 Praktinis seminaras “Ugdymas per žaidimus ir šokius” (turėti patogią avalynę ir rankšluostį prakaitui nusišluostyti).

Veda Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė ir Vytautas Salinis, Gyvenimo ir tikėjimo institutas, Kaunas

ARBA (pasirinktinai)

9.15 – 11.00 Diskusija “Kaip išlaikyti tautinį identitetą svečioje šalyje”. Svečiuose – Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinės kultūros centras, Vida Montvydaitė, Lietuvos Tautinių mažumų departamentas ir Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos taryba

 Pokalbį veda Dalia Henke, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė

11.30 – 12.30 /13.00 Pokalbis su broliu Pauliumi “Žmogiškumo kostiumas”

—————————————————————
LIETUVIŠKAI NEKALBANTIEMS / If you don’t speak Lithuanian
10.00 – 13.00  Žaismingos lietuvių kalbos pamokos, pokalbiai apie lietuviškus stereotipus ir Vokietiją. Veda Greta Schulze ir Dr. Olaf Mager / Hamburgas

EN: For those who are going to come to „Draugystes tiltas“ but don’t understand Lithuanian: It doesn’t matter! – We have a special program for you at this Lithuanian weekend so fun is guaranteed for you as well J We planned a playful Lithuanian lesson (no boring grammar – promise!), a brainstorming session about Lithuanian stereotypes and the question „What is typical Lithuanian?“ and last but not least a discussion about the country which you will be visiting – Germany. We are looking forward to meeting you!

11.00 – 11.30 Kavos pertrauka (gaiviųjų gėrimų bus visos programos metu)

12.30 – 14.00 – Pietūs
Turintys geltonos spalvos programą valgys nuo 12.30-13.15, turintys žalią programą –  nuo 13.15 iki 14.00.

14.15 – 16.30 Ratuota ekskursija po Hamburgą (raudonieji autobusai atvažiuos prie mokyklos)

16.30 – 17.30 Idėjų mugė prie kavos (laikas naujiems projektams, nebaigtiems ir naujiems pokalbiams. Vaikams – judrieji žaidimai)

17.30 – 19.00 Vakarienė
Turintys geltonos spalvos programą valgys nuo 17.30-18.15, turintys žalią programą –  nuo 18.15 iki 19.00.

19.15 – 22.00 GEGUŽINĖ. Vakaronė su svečiais iš Lietuvos liaudies kultūros centro
(šokiai, dainos, žaidimai ir pažintis su tautiniais kostiumais)


SEKMADIENIS, birželio 11 diena

Iki 9.30 Apsilankymas Hamburgo žuvų turguje (norintiems)

10.00 – 11.00 Šv. Mišios su broliu pranciškonu Pauliumi (mokykloje)

11.00 – 11.30 – Kavos pertraukėlė

11.30 – 13.00 – Šventės uždarymas ir vėliavos perdavimas. Iki pasimatymo!

13.00 – “Zuikio lauktuvės” į namus

 

Galerija

Iki pasimatymo „Draugystės tilte“ Hamburge liko kiek mažiau nei 100 dienų. O kad laikas neprailgtų, skelbiame konkursą vaikams. Pasitikrinkite žinias apie Lietuvą. Kas teisingai atsakys į klausimus, tam pavyks sudėlioti sakinį iš raidžių. Jos yra prie kiekvieno atsakymo. Šį sakinį siųskite mums el.paštu: info@draugystestiltas.com

Laimėtojui dovanosime leidyklos „Nieko rimto“ išleistą knygą „Grįžimo istorija“ . Ačiū leidyklai už ją! Jeigu norite paskaityti, apie ką ši knyga, užsukite į www.klausiavaikai.lt puslapį.

Konkurse gali dalyvauti visi vaikai, net ir tie, kurie šiais metais į „Draugystės tiltą“ neatvyks. Svarbiausia, mieli vaikai, kad į klausimus atsakysite jūs patys ar su tėvelių pagalba. Atsakymų laukiame iki kovo 25 dienosPrie teisingo sakinio parašykite vardą, šalį ir amžių.
Pasiruošę? Pradedam!


1. Antras pagal dydį Lietuvos miestas:
K) Šiauliai
L) Kaunas
M) Klaipėda

2. Lietuva turi keturias šalis kaimynes. Tik vienoje eilutėje jos surašytos teisingai. Kurioje?
I) Latvija, Lenkija, Baltarusija, Rusija
J) Baltarusija, Rusija, Latvija, Estija
L) Latvija, Lenkija, Baltarusija, Ukraina

3. Lietuvos sostinę Vilnių 1323 metais įkūrė vienas kunigaikštis. Koks jo vardas?
D) Vytautas
E) Gediminas
F) Kęstutis

4. Lietuviška abėcėlė turi 32 raides. Tik viena raidė joje yra vienintelė visame pasaulyje. Kokia ji?
S) U
Š) Ę
T) Ė

5. Lietuva- Tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Tai pirmoji eilutė iš Lietuvos himno. O ar žinai, kas jį parašė?
U) Vincas Kudirka
V) Simonas Daukantas
Z) Antanas Baranauskas

6. Lietuvos didžiausia upė – Nemunas. Kuriame mieste jis neteka?
U) Kaune
V) Vilniuje
Z) Jurbarke

7. Tešla – iš sutarkuotų bulvių, o jų viduje – mėsa arba varškė. Koks tai lietuviškas patiekalas?
C) Pica
B) Balandėliai
A)Cepelinai 

8. Be kokios sporto šakos negalėtų gyventi lietuviai?
G) Be krepšinio
H) Be futbolo
I) Be tinklinio 

9. Kas yra Joninės?
P) Tai šventė, kai visi Jonai ir Janinos gali neiti į darbą arba į mokyklą
R) Tai šventė, kai lietuviai švenčia trumpiausią naktį ir ilgiausią dieną
S) Tokios šventės nėra

10. Lietuvos prezidentė – Grybauskaitė. O ar žinai jos vardą?
B) Daiva
A) Dalia
C) Diana

11. Kada lietuviai naudoja posakį “Vilką minim – vilkas čia”?
V) Kai kalbama apie vilką
Z) Kai visi yra išalkę kaip vilkai
Ž) Kai tuo metu, kai kalbama apie kokį nors žmogų, jis ir ateina

12. Lietuvos vėliavoje yra trys spalvos. Kaip turi būti teisingai jos sudėtos?
G) Raudona, geltona, žalia
H) Geltona, raudona, žalia
I) Geltona, žalia, raudona

13. Vienas paukštis Lietuvoje yra vadinamas nacionaliniu paukščiu. Kas jis?
Š) Gandras
T) Žvirblis
U) Papūga

14. Kaukių ir blynų šventė. Kas tai?
A) Užgavėnės
B) Joninės
C) Naujieji Metai

15. Kas ketverius metus visi pasaulio lietuviai renkasi į Lietuvą kartu dainuoti ir šokti. Kokia tai šventė?
K) Eurovizija
L) Pasaulio lietuvių dainų šventė
M) Šok ir dainuok

16. Į kokią kitą kalbą panaši lietuvių kalba?
H) Anglų
I) Latvių
J) Lenkų

17. Kokiomis dienomis švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės dienas?
P) Vasario 16 d. ir kovo 8 d.
R) Vasario 14 d. ir balandžio 1 d.
S) Vasario 16 d. ir kovo 11 d.

 

 

Ką verta pamatyti Hamburge?

Patys hamburgiečiai sako, kad tai gražiausias miestas pasaulyje. Štai pavyzdys, kaip reikia mėgti savo miestą. Na, jei Hamburgas ne pats gražiausias, bet labai gražus – tai tikrai. Įsitikinkite tuo patys, apsilankę pas mus.

Mūsų Hamburgo lituanistinės mokyklos mokinių mėgstamiausios vietos:

 

 1. Speicherstadt. (Lina12 m.)
  Tai 19-ame amžiuje pastatyti sandėliai uosto teritorijoje. Čia buvo laikomi prieskoniai, brangūs kilimai, kitos vertingos prekės. Dabar čia galima aplankyti keletą labai įdomių muziejų:
  Miniaturwunderland: čia pamatysi daug pasaulio įžymių vietovių, tik viskas miniatiūrinio dydžio.
  Hamburg Dungeon (Hamburg požeminis kalėjimas): kadangi čia rodoma šiurpą kelianti Hamburgo viduramžių istorija, turi būti stiprių nervų ir ne jaunesnis nei 11 metų. 
  Prieskonių muziejus: galėsi pauostyti, paliesti ir net paragauti įvairiausius prieskonius.

 2. Tame pačiame Speicherstadte įsikūręs interaktyvus muziejus „Dialogas tamsoje“ (Dialog im Dunkel). Kas tai, pasakoja Corinna (12 m.)

 3. Milda (12 m.) pataria būtinai paklaidžioti HafenCity gatvėmis. Jis įsikūręs šalia Speicherstadt. Tai naujausia ir moderniausia Hamburgo dalis. Čia pamatysite daug įspūdingų, garsių architektų suprojektuotų pastatų, tame tarpe ir visame pasaulyje pagarsejusią koncertą salę – Elbės filharmoniją. Jei domiesi jūrininkyste, būtinai aplankyk Maritimes Museum. Padūkti galima Grasbrookpark žaidimų aikštelėje (nepamiršk pasiimti rankšluostį ir drabužių pasikeitimui).

 4.  Jei nuo Speicherstadt eisite link pačio pagrindinio uosto ir dar toliau visada Elbės pakrante, prieisite Indros (8 m.) mėgstamiausią vietą – Övelgönne paplūdimį. Čia vasarą galima maudytis! Taip taip.
 5.  Raminta (13m.) pataria apsilankyti netoli paplūdimio įsikūrusį Uosto muziejų (Hafen Museum). Čia pamatysite daug senovinių laivų. 
 6.  Hamburge ne tik teka didžiulė upė Elbė. Vidury miesto tyvuliuoja Alsterio ežeras ir tai yra 
  mėgstamiausia Umberto (6 m.vieta. 
 7. Hamburgas labai žalias miestas. Vienas gražiausių miesto parkų Planten un Bloomen, taip pat miesto centre. Čia dažnai galite sutikti mūsų mokinę – Karoliną (9 m.

 8. O kaip miestas be žaidimų aikštelių vaikams! Tame pačiame Planten un Bloomen parke – didžiulis rojus vaikams, žaidimų aikštelė vaikams, mokėti už jį nereikia. Lily (7 m.sako, čia būtinai reikia apsilankyti. 

 9. Laura (11 m.laibai mėgsta kitoje vietoje dūkti – batutų centre Jump House (https://www.jumphouse.de/hamburg/). Valanda kainuoja 12 EUR. 

 10.  

  Mūsų didžiausias futbolo fanas – Oskaras (6 m.). Jis ne tik pats jį žaidžia, bet ir mėgsta su šeima jį žiūrėti. Oskaro komanda – Hamburgo St. Pauli futbolo komanda. Apsilankykite ir jūs. 

 11. Jonas (m.) stengiasi nepraleisti miesto gatvių švenčių. Altonos šventė, kurioje lankosi Jonas, šiais metais prasidės savaitė po „Draugystės tilto“.

   

 

O dar daugiau patarimų, ką galima pamatyti Hamburge, rasite šiame puslapyje: atrastivokietija.wordpress.com

 

Tautinio kostiumo ABC

Šių metų programa skirta Tautiniui kostiumui. 

Bus organizuojamos dirbtuvės, kuriose bus gaminamos tautinio kostiumo detalės ir ne tik. Bus mokomasi lietuvių liaudies šokių ir žaidimų, susipažinsime su lietuviškais tautiniais kostiumais.

Tiksli programa dar bus skelbiama.

 

 

 

 

 

 

Registracija

Ilgiau laukti nebegalime. Metas pradėti registruotis! Hamburgo lietuvių komanda su nekantrumu laukia visų – didelių ir mažų – Vokietijos uostamiestyje birželio 9-11 dienomis.

Tema – Tautinio kostiumo ABC

Šie metai Lietuvoje paskelbti Tautinio kostiumo metais, tad jam ir paskirsime šį renginį. Dienomis vyks dirbtuvės, kuriose gaminsime tautinio kostiumo detales ir ne tik, mokysimės lietuvių liaudies žaidimų ir šokių, čiupinėsime skirtingų Lietuvos rengionų tautinius kostiumus, o visko išmokę vakare trypsime šokių rate.

Tikslią programą skelbsime vėliau.

Skrydžiai į Hamburgą

Pas mus galite patekti skrendant ne tik į Hamburgą. Nemažai pigių skrydžių galima rasti į Brėmeną. Šis miestas valanda kelio traukiniu nuo Hamburgo.  Perkant traukinio bilietą (vok. Niedersachsen Ticket/ angl. Lower-Saxsony Ticket) 5 žmonėms, kelionės vienam žmogui kainuos beveik 8 EUR.

Traukinių bilietų informacija: 
https://www.bahn.com/en/view/offers/regional/regional-day-tickets.shtml?dbkanal_007=L04_S02_D002_KIN0060_NAVIGATION-LINKS-REGIONALE-TICKETS_LZ01

Registraciją rasite čia: https://draugystestiltas.com/registracija/ 

 

„Draugystės tilto 2017” komanda: kodėl mes laukiame šio renginio?

 Mieli „Draugystės tilto” gerbėjai, dalyviai bei naujokai,        

2017-aisias metais mūsų visų draugystė tęsis ir tiltai jungsis Vokietijoje, antrame pagal didumą  Europos uoste – Hamburge. Su nekantrumu kibome į „Draugystės tilto” organizacinius darbus ir laukiame tos dienos, kai Jūsų laivai prisišvartuos čia.

           Pažadame Jums įspūdžių kupiną kelionę po labai turtingą mūsų, lietuvių kultūrą. 

                 Toliau dalinamės su Jumis priežastimis, kodėl mes laukiame šio renginio!

img_7671

 

 

         Vadovė Asta BORUSEVIČIŪTĖ:

 asta-boruseviciute

Iš Islandijos parsivežiau ne tik didžiulę puokštę gražių šalies vaizdų, naujų pažinčių, idėjų, pačių geriausių emocijų, bet kartu su kitais hamburgiečiais ir „Draugystės tilto” vėliavą. Nieko nėra smagiau, kaip kartu mokytis, dalintis patirtimi ir parsivežti įkvėpimo naujiems darbams. 2017-aisiais metais tai darysime Hamburge ir tuo labai džiaugiuosi!” 

 

Žaneta PAREIGIS KONČIŪTĖ:

                              zaneta-pareigis-konciute

                   „Draugystės tilto laukiu todėl, kad dar niekada neteko jame dalyvauti. Manau, bus puiki                                                galimybė pasisemti gausybę naujų žinių bei idėjų.”

Evelina KISLYCH

evelina-kislych

„Laukiu „Draugystės tilto”, nes draugauti yra gyvybiškai svarbu!”

 

Agneta ROSEMANN

agneta-rosemann

      „Užaugau su tautiniu šokiu, tautiniais rūbais ir lietuviškomis tradicijomis. Laukiu šio renginio, nes galėsiu susitikti, susipažinti, pašėlti su lietuviais, kuriems svarbi lietuviška dvasia. Juk ne tiek svarbu tai, kurioje pasaulio šalyje mes gyvename, o svarbu tai, kad kalbame ta pačia kalba ir esame lietuviai.”

 

Greta SCHULZE:

greta_schulze

„Jau praėjo labai daug laiko nuo to, kai aš paskutinį kartą buvau „Draugystės tilte”, tačiau man liko tik labai geri prisiminimai. Aš labai džiaugiuosi ir laukiu „Draugystės tilto” sekančiais metais!”

 

Draugystės Tilto `18 organizatorių komanda sveikina visus būsimus sąskrydžio dalyvius ir siunčia jums nuoširdžiausius linkėjimus.

Kodėl mes laukiame Draugystės Tilto ir kaip jam ruošiamės?

Aš noriu, kad pasaulio lietuvių bendruomenės artimiau susipažintų su Danijos lietuviais. Tikiuosi, kad bus pastatyti nauji draugystės tiltai, kurių iki šiol dar nebuvo. (Simas Kliušenkovas, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn pirmininkas)

Bus smagu susitikti senus pažįstamus, ir ypač laukiu paskaitų bei dirbtuvių. O kur dar mano dukrytės numylėtinė Laura su grupe. ”Tuk,širdele, tuk tuk… ” (Neringa Kelting, DT 18 projekto vadovė)

Birželio 1d. – mano gimtadienis. Dar niekada neturėjau tiek daug svečių 😉 Kažin, ar išteksim pinigų visus pavaišinti ir apnakvindinti? (Raimundė Roulund, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn iždininkė)

Laukiu DT 18, nes vėl bus savi tarp savų ir geras veiksmas. (Jūratė Petkuvienė, istorikė, kuri kartu su Tamsta Mokytoja tikrins jūsų namų darbus)

Rimtai? 200 žmonių? Reiks papildomų grilių šašlykui ir daugiau alaus. (Darius Stanulevičius, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn ūkvedys, šeštadienio vakare kviečiantis visus jus į tradicinę Gegužinę)

Susitikimas su tokiais pat išvykėliais kaip ir aš, kai susitikus būry žmonių jautiesi 100% savas, viskas pažįstama, suprantama, artima. Ir dar Sindikatas sutiko koncertuoti! Bus nerealus renginys. (Vaida Laurinavičė, lituanistinės mokyklos Vejlėje direktorė)

Pažintys ir bendri tikslai ne tik padeda tobulėti, bet ir atveria kelią daryti naudingus darbus Lietuvai. ”Draugystės Tiltas”- tai renginys, suburiantis ir suvienijantis mus. Laukiu tos dienos, parodyti, kas mes, lietuviai, galime būti vieningais ne tik Danijoje, bet ir visame pasaulyje. (Sandra Danielsen, Lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn narė, atsakinga už rėmėjus ir labdarą).