Apie mus

 

Visi-scenoje

„Draugystės tiltas“ – tai tarptautinis Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis, į kurį kviečiami šių mokyklų mokiniai, tėvai ir mokytojai, lietuvių bendruomenių, diplomatinių atstovybių bei Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovai. Sąskrydžio projekto idėja gimė 2005 m. Švedijos lietuvių bendruomenėje, Stokholmo lituanistinėje „Saulės“ mokykloje. Sąskrydžio ,,Draugystės tiltas’’ vėliava kiekvienais metais keliauja iš vienos šalies į kitą.

,,Draugystės tiltas‘‘ jau apkeliavo Švediją (2005 m., 2014 m.), Airiją (2006 m., 2011m., 2012 m.), Vokietiją (2007 m., 2010 m., 2017 m.), Ispaniją (2008 m.), Jungtinę Karalystę (2009 m., 2019 m.), Italiją (2013 m.), Norvegiją (2015 m.), Islandiją (2016 m.), Daniją (2018 m.) bei Italiją (2021). Šiais metais nuspręsta Draugų tiltą nutiesti į kultūros lopšį ir istorinį centrą Atėnus, Graikiją.

Sąskrydžio tikslas – sutelkti visus lietuvių kalbos gerbėjus ir puoselėtojus, jo metu yra suteikiama galimybė mokytojams ir švietimo organizacijų atstovams pasidalinti patirtimi vaikų ugdymo, mokymo metodikos bei kitais švietimo klausimais.

Šis renginys sujungia pasaulio lietuvius bei suteikia galimybę:

  • Mokytojams – susipažinti su lituanistinio švietimo naujovėmis, diskutuoti aktualiais lituanistinio švietimo klausimais, pasidalinti informacija bei patirtimi.
  • Tėvams – dalyvauti paskaitose bei užsiėmimuose įvairiomis lituanistinio ugdymo užsienyje temomis, dalyvauti kūrybinėse – edukacinėse dirbtuvėse.
  • Vaikams – neįkainojama galimybė susipažinti su kitais užsienyje gyvenančiais ir lituanistines mokyklas lankančiais mokiniais, dalyvauti įvairiose pagal amžiaus grupes suskirstytose veiklose, o svarbiausia, bendrauti savo gimtąja lietuvių kalba.
  • Visiems dalyviams – susipažinti su lietuvių bendruomenių bei lituanistinių mokyklų veikla, bendrauti ir bendradarbiauti ugdymo, švietimo bei bendruomeniškumo klausimais.

 

DRAUGYSTĖS TILTAS – BRIDGE OF FRIENDSHIP

Bridge of friendship is an annual international summer gathering of European Lithuanian mother tongue schools where students of these schools, their parents, teachers, representatives of Lithuanian diplomatic and governmental organizations are invited. The idea of the gathering was generated in 2005 by Lithuanian Community in Sweden and Stockholm Lithuanian mother tongue school Saulė. The gathering is held in different country every year.

Bridge of friendship has already been held in Sweden (2005, 2014), Ireland (2006, 2011, 2012), Germany (2007, 2010, 2017), Spain (2008), United Kingdom (2009, 2019), Italy (2013) , Norway (2015), Iceland (2016), Denmark (2018) and Italy (2021). This year Bridge of friendship will be built in the cradle of culture and the historical center Athens, Greece.

The goal of the gathering is to rally all who cherish and foster Lithuanian language abroad. During the event Lithuanian mother tongue teachers and representatives of educational organizations share their experience in child upbringing, teaching methods and other mother tongue related matters.

The gathering unites Lithuanians of the world also offers various opportunities for teachers to be introduced to Lithuanian mother tongue education news, share their experience and information, discuss pertinent educational problems of the field. Parents are offered a wide selection of lectures and both creative and educational activities about Lithuanian mother tongue education abroad. Children meet other Lithuanian children from different countries attending Lithuanian mother tongue schools; also they are offered different educational occupation by their age groups. Most important, they are offered the communication with other children in Lithuanian language. All the participants of the gathering are introduced to the work and activities of Lithuanian associations from different countries as well as different Lithuanian mother schools; to communicate and discuss important matters related to mother tongue teaching, education and socialization.