Temos Archyvai: LEKTORIAI IR ATLIKĖJAI 2017

Brolis Paulius

Suskaičiuoti, kiek brolis Paulius jau buvo “Draugystės tilte”, šiemet jau nebeužteks vienos rankos pirštų. Tai bus jau šeštas kartas kai pranciškonas kviečiamas į šį renginį.

Brolis Paulius kvies šeštadienį tėvelius ir bendruomenės narius į pokalbį “Žmogiškumo kostiumas”, sekmadienį laikys šv. Mišias ir nuoširdžiai džiaugsis pokalbiais su “Draugystės tilto” mažais ir dideliais dalyviais.

Dirbtuvių vaikams lektorės

SUSIPAŽINKITE su viešniomis iš Vilniaus tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos. Jos mokys vaikus tradicinių amatų paslapčių.

Ramutė Kraujalienė yra Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkė. Ji ypatinagai domisi ir propaguoja lietuvių liaudies meną. Organizuoja ir rengia įvairių tautodailės žanrų parodas Lietuvoje ir užsienyje, veda edukacinius užsiėmimus,  daugelio kultūrinių projektų vadovė, knygų apie liaudies meistrus sudarytoja, amatų mugių organizatorė ir rengėja.

 

 

 

Vita Babičienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. Iki 2015 m. dirbo Lietuvos edukologijos universitete, dėstė klasikinės liaudies tekstilės kursą. Šiuo metu dirba kūrybinį darbą.

 

 

 

 

Sigita Milvidienė jau daugelį metų, iš pradžių dalyvaudama Šiaulių universiteto folkloro ansamblio veikloje, vėliau jam vadovaudama, o dabar dirbdama Šiaulių „Aušros“ muziejuje Etnografijos skyriaus vedėja gilinasi į lietuvių tekstilės tradicijas ir ypač į lietuvių tautinio kostiumo ypatybes. S. Milvidienė skaito pranešimus įvairiomis etninės kultūros temomis, veda praktinius mokomuosius juostų audimo, riešinių mezgimo seminarus. Ji yra viena geriausių juostų audėjų Lietuvoje, taip pat mezga nuostabias pirštines ir riešines, daro žemaitiškas ranges mergaitėms, konsultuoja folkloro ansamblių vadovus įvairiais tautinio kostiumo klausimais. 

 

SEMINARAS „Ugdymas per žaidimus ir šokius“

Gyvenimo ir tikėjimo institutas programą „Ugdymas per žaidimus ir šokius“ organizuoja nuo 2003 m. Didžiąją dalyvių daugumą dažniausiai sudaro mokytojai. Jų pageidavimu programa buvo išplėsta iki dviejų dalių, parengta audio ir video medžiaga, o 2012 metais programa papildyta trečia dalimi – sakraliniai šokiais, kurioje susipažįstama su tarpkultūrinėmis sakralinių šokių tradicijomis, istorija.

Žaidimas ir šokis ne tik pramoga, bet ir emocinės būsenos, asmenybės saviraiškos ir tarpusavio santykių ugdymo priemonė. Pedagogai seminaro metu sužinos įvairių žaidimų, kurie padės ugdytinius suburti į grupę, reflektuoti savo poelgius, juos įvertinti ir tinkamai reikšti. Suvoks žaidimų ir šokių prasmę, kurių dėka grupėje kuriami saugūs ryšiai. Žaidimai ir šokiai taip pat padės pajusti ar asmens laisvę ir išreikšti kūrybinius gebėjimus. 

TRUMPAI APIE LEKTORIUS:

Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė baigė Katechetikos studijas Kaune, dėstė tikybą ir etiką „Aušros“ gimnazijoje, Kaune. Dalyvavo  Jaunimo lyderių ruošimo programą ir gavo jaunimo lyderio kvalifikaciją. Vėliau baigė verslo administravimo studijas Vytauto Didžiojo universitete. 2011 metais baigė bibliodramos studijas (Pagal Europos bibliodramos asociacijos programą, Heidemarie Langer, Vokietija) ir gavo bibliodramos vadovo kvalifikaciją. Yra Europos bibliodramos asociacijos narė.

Vadovauja Gyvenimo ir tikėjimo institutui, veda rekolekcijų savaitgalius, bibliodramą, seminarus, kuria ir įgyvendina ugdymo programas. Nuo pirmųjų Ateitininkų atsikūrimo metų Lietuvoje priklauso Ateitininkų organizacijai. Organizuoja ateitininkų stovyklas vasarą, rūpinasi savanorių ir jaunimo vadovų ugdymu.

Vytautas Salinis – Lietuvos muzikos teatro akademijos Menų (muzika) magistro kvalifikacinis laipsnis. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, iliustratorius (2003–2008); Vaikų poilsio stovyklų vadovas (2003–dabar); Socialinio ekonomikos instituto direktorius (2005–2011); VšĮ „Socializacijos ir darbinio mokymo centras“, socialinių paslaugų teikėjas; teatralizuotų renginių ir edukacinių programų vedėjas, ekskursijų vadovas, Gyvenimo ir tikėjimo instituto kviečiamas lektorius (2004–dabar). Kuria vaidmenis Panevėžio muzikiniame teatre.