PROGRAMA

For English version please scroll below Lithuanian text.

 

Draugystės Tilto ’18 PROGRAMA

Danija, Vejlė

Penktadienis birželio 1d.

Nuo 15val.                     dalyvių registracija ir priėmimas Danhostel Vejle (Vardevej 485, 7100 Vejle)  bei City camping Vejle (Helligkildevej 5, 7100 Vejle).

18:00- 19:00           Vakarienė

19:00- 21:00                 Susipažinimo vakaras. Namų darbai tikrinami Kahoot! Nugalėtojų laukia prizas. Po to – šokiai.

Šeštadienį birželio 2d.

Kirkebakke skole, Kirkebakke 9g, 7120 Vejle Ø.

Visiems

10:00- 12:00                 Paskaita ”Šimtmečio skrydis su Lietuvos istorija.” Veda Vilniaus universiteto lektorius istorikas dr. Norbertas Černiauskas.

10:00- 12:00                 Kūrybinės dirbtuvės ”Pasipuošk šimtmečio istorija.” Veda Ieva Ševiakovaitė ir Jolanta Rimkutė su LT Identity komanda.

12:00-13:00            Pietūs

13:00- 15:00           Protmūšis. Veda Gabija Kumetytė.

13:00- 15:00                 Kūrybinės dirbtuvės ”Pasipuošk šimtmečio istorija.” Veda Ieva Ševiakovaitė ir Jolanta Rimkutė su LT Identity komanda.

15:00- 16:00                 Kavos pertraukėlė

Mokytojams

10:00- 12:00                 Paskaita ir praktinės dirbtuvės apie mokymo sistemą ”Bebras“. Veda Gabrielė Stupurienė.  www.bebras.lt

12:00-13:00            Pietūs

13:00- 15:00                 Seminaras-diskusija. Dalinimasis praktine patirtimi.

15:00- 16:00                 Kavos pertraukėlė

Vaikams

10:00- 12:00            Vaikų ir tėvų joga (vaikai nuo 5 metų) veda pedagogė Rimantė Bakytė

10:00- 11:00            Susipažinimo valanda paaugliams ”Gyvasis boulingas.“

11:00- 12:00            Istorinis orientacinis bėgimas ”Knygnešių kelias.”

10:00- 15:00           Muzikinės dirbtuvės su Laura ir studija. (vaikams ir jaunimui)

12:00-13:00            Pietūs

13:00- 15:00           Kūrybinės dirbtuvės vaikams.

                   ”Bebro įlanka” – išbandom Bebro korteles.

Istorinis orientacinis bėgimas ”Knygnešių kelias.”

Lietuviškai nekalbantiems dalyviams (anglų kalba)

12:00-13:00            Pietūs

13:00- 14:00           Viktorina apie lietuvių kalbą ir papročius.

14:00- 15:00           Iškyla į elniukų parką.

15:00- 16:00                 Kavos pertraukėlė

 

Bendruomenių pirmininkams

10:00- 12:00           Diskusija

12:00-13:00            Pietūs

13:00- 15:00           Praktinės dirbtuvės

15:00- 16:00                 Kavos pertraukėlė

 

Gegužinė

Skyttehuset parkas, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle

15 val.           Gegužinės vartai atsidaro.

16:30- 18:00 Lauros ir vaikų koncertas

Pertraukoje vakarienė

18:00- 20:00 Grupės BIPLAN koncertas

Sekmadienį birželio 3d.

10:00- 11:00                  Ekskursija po Danijos ”Kernavę” – Jellingo miestelį. Aplankomi piliakalniai, runų akmenys, UNESCO paveldo muziejus.

11:00- 11:30                  Mišios su broliu Pauliumi.

11:30- 12:00                  Pietūs.

12:00- 14:00                 Dokumentinio-edukacinio filmo ”Radviliada” peržiūra ir diskusija. Byens Bio,  Møllegade 10, 7300 Jelling.              

Atsisveikinam ir iki kitų metų!

 

Bridge of Friendship ’18 –The PROGRAM

Denmark, Vejle

Friday, 1st of June

from 15:00                   Registration and admission of the participants in Danhostel Vejle (Vardevej 485, 7100 Vejle) and City camping Vejle (Helligkildevej 5, 7100 Vejle).

18:00-19:00            Supper.

19:00-21:00                  Evening of getting acquainted. Homework is checked by Kahoot! Winners will receive a prize. Later – dancing evening.

Saturday, 2nd of June

Kirkebakke school, Kirkebakke 9g, 7120 Vejle Ø.

For everybody

10:00-12:00                  Lecture ”100 years’ flight with history of Lithuania” given by Dr. Norbertas Černiauskas – lecturer historian from Vilnius University.

10:00-12:00                  Creative workshop ”Smarten up with 100 years’ history” with LT Identity team Ieva Ševiakovaitė and Jolanta Rimkutė

12:00-13:00            Dinner.

13:00-15:00            Brain-fight.

13:00-15:00                  Creative workshop ”Smarten up with 100 years’ history” with LT Identity team Ieva Ševiakovaitė and Jolanta Rimkutė

15:00-16:00                  Coffee break.

For teachers

10:00-12:00                  Lecture and practical workshop how to use the innovative teaching system for discovering Computational thinking “Beaver.”  Also available in English. www.bebras.lt

12:00-13:00            Dinner

13:00-15:00                  Seminar – discussion. Sharing practical experience.

15:00-16:00                  Coffee break.

For children

10:00-12:00                  Yoga for children (from 5 year old) and parents with primary teacher Rimantė Bakytė.

10:00-11:00.            An hour of getting acquainted for teenagers “Live bowling”.

11:00-12:00             Historical orientation run “Book spreaders’ road”.

10:00-15:00           Musical workshop with Laura&Co (for children and youth).

12:00-13:00            Dinner.

13:00-15:00                  Creative workshop for children.

 “Beaver’s bay” – we try Beaver’s cards.

Historical orientation run “Book spreaders’ road”.

For those, who do not speak Lithuanian (in English)

12:00-13:00            Dinner.

13:00-14:00            Quiz with funny questions about Lithuanian language and traditions.

14:00-14:30                  Coffee break.

14:30-16:00            Walk to the deer park.

 

For the heads of communities

10:00- 12:00           Discussion

12:00-13:00            Dinner

13:00- 15:00           Practical workshop

15:00- 16:00                 Coffee break

 

Gegužinė (afternoon koncert)

Skyttehuset park, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle

15:00            The door opens.

16:30- 18:00 Concert by “Laura&Co”  .

Supper during the break.

18:00- 20:00 Concert by ”BIPLAN”.

Sunday, 3rd of June

10:00- 11:00                  Excursion in Denmark’s ”Kernave” – Jelling town.

We visit hill forts, stones of runes, museum of UNESCO heritage.

11:00- 11:30                  Mass with brother Paulius.

11:30- 12:00                  Dinner.

12:00- 14:00                 Documentary- educational movie ”Radviliada” – review and discussion. Byens Bio, Møllegade 10, 7300 Jelling.

We say Good bye and see you next year!